02 47 16 850

Do prireditve ob 120. obletnici

Dnevi

:

Ure

:

Minute

:

Sekunde

Strokovni delavci šole v šolskem letu 2019/20

Priimek in ime Predmet
Ajdič, Mateja angleščina, RaP
Bertoncelj, Urška svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč, RaP
Cafuta, Marjana razredni pouk, RaP
Cehner, Žanet DSP
Celcer, Lucija razredni pouk, RaP
Cuder, David naravoslovje, biologija, državljanska in domovinska kultura ter etika, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane – OIP, rastline in človek – OIP, RaP
Cuder, Rosanda zgodnje poučevanje nemščine, nemščina, nemščina  III – OIP
Domajnko, Valerija razredni pouk, RaP
Ferk, Andreja matematika, fizika, zvezde in vesolje – OIP, RaP
Josipović Mašek, Alenka razredni pouk, RaP
Kelemina, Aleksander zgodovina, geografija,turistična vzgoja – OIP, RaP
Klis, Nataša slovenščina, RaP
Kolarić, Lilijana knjižničarka, RaP
Kolednik, Goran šport, RaP
Lešnik Švajger, Jožica likovna umetnost, likovno snovanje  II in III – OIP, RaP
Lipnik, Almira pomočnica ravnateljice, zgodovina, RaP
Lješnjak, Andreja razredni pouk, RaP
Lorber, Mateja razredni pouk, RaP
Mandl, Mojca trenutno odsotna (do 11. 12. 2019), razširjen program
Menard, Sara zgodnje poučevanje angleščine, RAP
Mirkanović, Aleksandra slovenščina, angleščina, RaP
Nedoh, Mihelca razredni pouk, RaP
Perger, Karina razredni pouk, RaP
Pintarič, Teja laborantka, RaP
Podbevšek, Blandina Rap, DSP– učenci Romi
Podbevšek, Živa RaP, DSP – učenci Romi
Pongračič, Marko matematika, fizika
Pori, Kerstin glasbena umetnost, glasbena dela – OIP, RaP (od 30. 9. 2019)
Prelog, Silvia dodatna strokovna pomoč
Protner, Franja šport, izbrani špor t – OIP, RaP
Ragolič, Anita 2. učiteljica v 1. razredu, dodatna strokovna pomoč, RaP
Raušl, Eva naravoslovje, kemija, biologija, poskusi v kemiji – OIP, RaP
Remšak, Petra glasbena umetnost, glasbena dela – OIP, RaP (do 29. 9. 2019)
Riedl, Mojca razredni pouk, RaP
Selinšek Jahič, Vesna RaP – francoščina
Smolar, Gregor šport, izbrani šport – odbojka, šport za zdravje, šport za sprostitev – OIP, RaP
Stajan, Ines dodatna strokovna pomoč, RaP
Stožer, Bojana razredni pouk, RaP
Stramlič, Nina 2. učiteljica v 1. razredu, RaP
Šendlinger, Tjaša RaP, DSP – učenci Romi
Šic, Danijel tehnika in tehnologija,urejanje besedil, multimedija – OIP, RaP
Špec, Jožica matematika, dodatna strokovna pomoč, RaP
Tomašič, Nataša angleščina, slovenščina
Vorih, Barbara RaP
Vrtarić, Petra razredni pouk, RaP

Pozdravljen svet!

Dobrodošli na spletnih straneh o zgodovini OŠ Toneta Čufarja Maribor.

Dostopnost